Styrelse 2019/20


Thomas Grundberg, ordförande
Guilem Rodrigues da Silva, vice ordförande
Hans Magnusson, sekreterare
Miguel Gabard, kassör
Ida Andersen
Karin Lentz
Goy Persson
Monica Braw, suppleant


Revisorer


Torkel Nilsson, ordinarie
Heddi Böckman, suppleant


Valberedning


Conny Svenning, sammankallande
Viveka Rasmusson
Trygve Bång