Styrelse 2021/22


Thomas Grundberg, ordförande
Guilem Rodrigues da Silva, vice ordförande
Hans Magnusson, sekreterare
Miguel Gabard, kassör
Monica Braw
Karin Lentz
Goy Persson
Marie Berthelius, suppleant


Revisorer


Torkel Nilsson, ordinarie
Ingemar Johnn, suppleant


Valberedning


Conny Svenning, sammankallande
Viveka Rasmusson
Trygve Bång