logotyp
SKÅNES FÖRFATTARSÄLLSKAP bildades 1963. Med Dagmar Edqvist som drivande kraft ägde ett förberedande möte rum i Lund, och sällskapet bildades formellt vid ett påföljande möte i en gammal skeppsredarvilla i Mölle söndagen den 21 april. Här deltog bland andra Fritz Bengtsson, Janne Bergquist, Dagmar Edqvist, Annika och Gabriel Jönsson, Ingrid och Max Lundgren, Olle Länsberg, Hans Peterson (som valdes till ordförande) och Per Wistrand.

Sällskapet har som främsta uppgift att – med ett minimum av formalia – verka för medlemmarnas gemensamma trevnad och intresse samt att i övrigt verka för främjande av skånsk litteratur i vidaste bemärkelse.

Under årens lopp har sällskapet manifesterat sin existens genom framträdanden och i tryck. Hösten 1978 utgavs antologin Goddag Skåne och mellan 1987 och 1994 sju antologier under namnet Södra magasinet. Tidskriften Sydförfattaren, som var gemensam för Skånes Författarsällskap och Författarcentrum Syd, utkom 1987–2000.

I maj 2017 utkom jubileumsskriften Skånes Författarsällskap 50 år (Libris)extern länk. I denna finns bland annat en fullständig bibliografi över sällskapets utgivning.

Sällskapet delar också ut ett årligt stipendium till förtjänta översättare.

Sällskapets logotyp är ritad av Margareta »MAGGA-RITA« Engström.