2020

Årsmötet inställt

På grund av rådande viruspandemi har styrelsen beslutat att skjuta upp årsmötet tills vidare. Nytt datum fastställs när läget har stabiliserats.


Att skriva för friheten

Stacks Image 87

Den 12 mars fick invånarna i Lund chansen att träffa sin första fristadsförfattare. Dessvärre var stadsbiblioteket nästan folktomt under dagen, bibliotekarierna uppskattade antalet besökare till tio procent av det normala. Utomhus härjade en styv kuling som fällde ett träd utanför biblioteket och den tilltänkta moderatorn hade blivit sjuk. Men programmet genomfördes ändå med en publik på tolv personer – the show must go on!

Från vänster till höger: den eminente tolken Hans Magnusson, Lunds kommuns kulturchef Annika Eklund och Uladzimir Njakljajeu.

************
Uladzimir Njakljajeu är Lunds första fristadsförfattare. Nu gästar han Lunds stadsbibliotek för att tala om sitt författarskap, synen på poesins kraft och språkets betydelse. Tolkning från ryska av sällskapets sekreterare Hans Magnusson.

Uladzimir debuterade som poet 1970. Han har fram till idag fått tolv poesiböcker utgivna samt prosaverk, pjäser och ett dussintal populära sångtexter. Hans utgivning finns på flera språk, bland annat engelska, ryska, ukrainska, polska, ungerska, finska och svenska.

Hans politiska aktivitet som oppositionspolitiker har lett till flertalet övergrepp i form av fängelsestraff och bevakning av säkerhetspolisen.

Trots motgångarna har Uladzimir alltid skrivit. Hans poesi har fått åtskilliga priser, däribland Tucholskypriset (2011), ett litterärt årligt stipendium som delas ut av Svenska PEN till en förföljd, hotad eller landsflyktig författare eller publicist.

Kom till en kväll med fokus på hur språket blir en viktig identitetsbärare, hur den kreativa kraften inom poesin blir en bärare av frihetslängtan och sanning samt hur det är att vara en yrkesverksam poet och politiker i ett land där avvikande politiska åsikter eller litteratur på det inhemska språket inte är välkomna!
************
Ett samarbete mellan Skånes Författarsällskap, Lunds Stadsbibliotek och Kultur- och fritidsförvaltningen i Lunds kommun.