2020

Julgransplundring

Stacks Image 91
Den 31 januari hade 35 medlemmar och medföljande gäster låtit sig lockas till sällskapets årliga julgransplundring. Platsen var lundensiska Kulturkrogen, sedan i fjol i ny regi.

Tre författare presenterade böcker: Peter Ahlqvist hade nyss varit på tryckeriet och hämtat sin senaste, Gisela den glömda (en fortsättning på Minnet av Renate från 2017), Ida Andersen läste ur sin historiska roman från Glasriket I oxögat (2019) och Barbara Fellgiebel berättade om den finsk–svenska samarbetsboken Hemvist: berättelser från Finland och Sverige (2019).

Kaeth Gardestedt hade nappat på temat ”julgransplundring” och delade frikostigt ut ett ex. till alla av Jenny Berthelii deckare Näckrosen.

Samtalen interfolierades av en och annan vin- och snapsvisa, och den goda stämningen kunde ingen ta miste på.

Ovan: Peter och Gun lyssnar medan Ida läser ur I oxögat.

Att skriva för friheten

Stacks Image 78
Tid: onsdag den 12 mars kl. 18
Plats: Lunds stadsbibliotek

Uladzimir Njakljajeu är Lunds första fristadsförfattare. Nu gästar han Lunds stadsbibliotek för att samtala kring sitt författarskap, synen på poesins kraft och språkets betydelse med författaren och kulturjournalisten Maria Küchen. Samtalet tolkas från ryska av sällskapets sekreterare Hans Magnusson.

Uladzimir debuterade som poet 1970. Han har fram till idag fått tolv poesiböcker utgivna samt prosaverk, pjäser och ett dussintal populära sångtexter. Hans utgivning finns på flera språk, bland annat engelska, ryska, ukrainska, polska, ungerska, finska och svenska.

Hans politiska aktivitet som oppositionspolitiker har lett till flertalet övergrepp i form av fängelsestraff och bevakning av säkerhetspolisen.

Trots motgångarna har Uladzimir alltid skrivit. Hans poesi har fått åtskilliga priser, däribland Tucholskypriset (2011), ett litterärt årligt stipendium som delas ut av Svenska PEN till en förföljd, hotad eller landsflyktig författare eller publicist.

Kom till en kväll med fokus på hur språket blir en viktig identitetsbärare, hur den kreativa kraften inom poesin blir en bärare av frihetslängtan och sanning samt hur det är att vara en yrkesverksam poet och politiker i ett land där avvikande politiska åsikter eller litteratur på det inhemska språket inte är välkomna!

***

Ett samarbete mellan Skånes Författarsällskap, Lunds Stadsbibliotek och Kultur- och fritidsförvaltningen i Lunds kommun.

Foto: Frankie Fouganthin