Kontakt


Ordförande:
Thomas Grundberg
Runslingan 8 A
224 77 Lund
046-288 00 00
mejl

Sekreterare:
Hans Magnusson
Skarpskyttevägen 6 D
226 42 Lund
046-14 36 23
mejl

Kassör:
Miguel Gabard
mejl

Skånes författarsällskap har plusgiro 61 25 56-1 och
bankgiro 5171-2610