Kontakt


Ordförande:
Thomas Grundberg
Runslingan 8 A
224 77 Lund
0730-29 85 28
mejl

Sekreterare:
Hans Magnusson
Skarpskyttevägen 6 D
226 42 Lund
0736-16 01 92
mejl

Kassör:
Miguel Gabard
Musikantvägen 6 A
224 68 Lund
0708-25 34 19
mejl