2022

Julgransplundring

Fredagen den 18 mars deltog ett tjugotal medlemmar i en coronaförsenad julgransplundring på restaurang Spisen i Lund.

Årsmöte

Den 17 maj ägde årsmötet rum på restaurang La Couronne i Malmö. Efter avgående Monica Braw valdes Antonio Alonso in på suppleantplats. Den övriga styrelsen kvarstår oförändrad.

Vid mötet tillkännagavs att Guilem Rodrigues da Silvas översättarstipendium för år 2022 tilldelats

Ida Andersen

Stacks Image 424
vars kloka aktsamhet och eftersinnande ordkonst har berikat svenskan som både källspråk och målspråk. Med allt från mörkerstrimmad realism i det egna författarskapet till lyrisk modernism, barnböcker och samtidsdramatik bland översättningarna har hon skapat en på samma gång månghövdad och helgjuten litterär röst.
Formuleringskonst: Thomas Andersson

Ida översätter romaner, poesi och barnlitteratur samt facklitteratur från italienska. Hon är också författare av skönlitteratur och sakprosa och skriver om italiensk litteratur på dixikon.se.


2021

Årsmöte

Årsmötet ägde rum fredagen den 17 september på gamla vattenhålet La Couronne i Malmö. Ett drygt tjog medlemmar och medföljande bänkade sig kring borden. Styrelse, valnämnd och ordinarie revisor omvaldes alla. Som ny revisorssuppleant hälsades Ingemar Johnn välkommen.

Vid mötet tillkännagavs att Guilem Rodrigues da Silvas översättarstipendium för år 2021 tilldelats

Lars Nyberg

Stacks Image 391
vars skärpa och omsorg präglat en kulturgärning utan moraliska skygglappar eller kommersiella sidoblickar. Mellan poler som baudelairesk dekadens och augustinsk uppbygglighet har han introducerat klassiska texter och skänkt dem svenska motsvarigheter formulerade med mild stränghet och djup inlevelse.
Formuleringskonst: Thomas Andersson
Foto: Kaeth Gardestedt

Stipendiatens lödiga verklista upptar klassiker som Xenofon, Augustinus och Erasmus samt Baudelaire, Gautier, Hoffmann och Rilke, namn som kan få vilken ltteraturvän som helst att börja dregla. På bilden ovan läser Thomas Grundberg motiveringen för Lars Nyberg, medan donatorn Guilem Rodrigues da Silva står beredd med kuvert i hand.


Gåsablot

Fredag den 12 november, dagen efter mårtensmäss, var det dags för sällskapets årliga gåsmiddag på Rådhuskällaren i Malmö. Cirka tjugo medlemmar deltog under sång & glam och lät sig väl smaka av den skånska gåsen.


2020

Stacks Image 4
Den 31 januari hade 35 medlemmar och medföljande gäster låtit sig lockas till sällskapets årliga julgransplundring. Platsen var lundensiska Kulturkrogen, sedan i fjol i ny regi.

Tre författare presenterade böcker: Peter Ahlqvist hade nyss varit på tryckeriet och hämtat sin senaste, Gisela den glömda (en fortsättning på Minnet av Renate från 2017), Ida Andersen läste ur sin historiska roman från Glasriket I oxögat (2019) och Barbara Fellgiebel berättade om den finsk–svenska samarbetsboken Hemvist: berättelser från Finland och Sverige (2019).

Kaeth Gardestedt hade nappat på temat ”julgransplundring” och delade frikostigt ut ett ex. till alla av Jenny Berthelii deckare Näckrosen.

Samtalen interfolierades av en och annan vin- och snapsvisa, och den goda stämningen kunde ingen ta miste på.
Ovan: Peter och Gun lyssnar medan Ida läser ur I oxögat.

Att skriva för friheten

Stacks Image 306

Den 12 mars fick invånarna i Lund chansen att träffa sin första fristadsförfattare. På grund av corona var stadsbiblioteket nästan folktomt, bibliotekarierna uppskattade antalet besökare till tio procent av det normala. Utomhus härjade en styv kuling som fällde ett träd utanför biblioteket och den tilltänkta moderatorn hade blivit sjuk. Men programmet genomfördes ändå med en publik på tolv personer – the show must go on!

Från vänster till höger: den eminente tolken Hans Magnusson, Lunds kommuns kulturchef Annika Eklund och Uladzimir Njakljajeu.

************
Uladzimir Njakljajeu är Lunds första fristadsförfattare. Nu gästar han Lunds stadsbibliotek för att tala om sitt författarskap, synen på poesins kraft och språkets betydelse. Tolkning från ryska av sällskapets sekreterare Hans Magnusson.

Uladzimir debuterade som poet 1970. Han har fram till idag fått tolv poesiböcker utgivna samt prosaverk, pjäser och ett dussintal populära sångtexter. Hans utgivning finns på flera språk, bland annat engelska, ryska, ukrainska, polska, ungerska, finska och svenska.

Hans politiska aktivitet som oppositionspolitiker har lett till flertalet övergrepp i form av fängelsestraff och bevakning av säkerhetspolisen.

Trots motgångarna har Uladzimir alltid skrivit. Hans poesi har fått åtskilliga priser, däribland Tucholskypriset (2011), ett litterärt årligt stipendium som delas ut av Svenska PEN till en förföljd, hotad eller landsflyktig författare eller publicist.

Kom till en kväll med fokus på hur språket blir en viktig identitetsbärare, hur den kreativa kraften inom poesin blir en bärare av frihetslängtan och sanning samt hur det är att vara en yrkesverksam poet och politiker i ett land där avvikande politiska åsikter eller litteratur på det inhemska språket inte är välkomna!
************
Ett samarbete mellan Skånes Författarsällskap, Lunds Stadsbibliotek och Kultur- och fritidsförvaltningen i Lunds kommun.


Hans Cavalli-Björkman 1928–2020

Hans Cavalli-Björkman har avlidit i en ålder av 92 år. Han var under många år verksam inom bankvärlden och ordförande för Malmö FF 1975–1998. Den litteraturintresserade Cavalli-Björkman såg värdet i kopplingen mellan idrott och kultur och bidrog till att instifta Malmö FF:s litterära pris, vilket under ett decennium fram till 1998 tilldelades författare och poeter. För denna insats gjordes han till hedersmedlem i sällskapet.

Stacks Image 331

Året är 1998 och Hans Cavalli-Björkman delar ut Malmö FF:s litterära pris till K Arne Blom och Tomas Löfström. Mellan pristagarna står sällskapets dåvarande ordförande Guilem Rodrigues da Silva. Foto: Hans Magnusson.


Årsmöte

Årsmötet ägde rum fredagen den 11 september på restaurang La Couronne (!) i Malmö. Tolv tappra medlemmar hade trotsat coronahotet för att bland annat rösta in Marie Berthelius efter avgående Ida Andersen. Den övriga styrelsen såväl som revisorer och valnämnd fick förnyat förtroende, allt enligt valberedningens förslag.

Veronika Gabard läste ur sin diktsamling Livet som dans, Ragnar A. Söderling presenterade Flickebarnet Signe, första delen i en planerad trilogi, medan Peter Winai gav ett smakprov på en kommande novell, ”Förväxlingen”.

Årsmötet formulerade ett uttalande till stöd för Lunds fristadsförfattare Uladzimir Njakljajeu, som just nu befinner sig i Minsk. Budskapet kommer att översättas till ryska och mejlas till Uladzimir.

Vid mötet tillkännagavs att Guilem Rodrigues da Silvas översättarstipendium tilldelats

Ann-Christine Relander

Stacks Image 348
som handskats med såväl smärtsamma som underhållande ämnen i allt från medicinska texter till kriminalberättelser. Genom sin ogrumlade känsla för det svenska språkets återhållsamma uttryckskraft har hon visat på möjligheten av en omsorgsfullt framarbetad livsglädje.
Formuleringskonst: Thomas Andersson

Stipendiaten har bland annat översatt Leena Lehtolainen, Dinah Jefferies, Tommi Kinnunen, Johanna Sinisalo, Reidar Palmgren, Joy Ellis och Eeva Kilpi. Stipendiet, som består av en penningsumma och ett diplom, kommer att överlämnas vid ett senare tillfälle av donatorn Guilem Rodrigues da Silva.


Gåsen kommer – inte!

Fredagen den 13 november var datumet för sällskapets årliga gåsmiddag, denna gång på Rådhuskällaren i Malmö. Strax efter att inbjudan skickats ut kom Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd för Skåne, vilket bland annat märktes genom att antalet anmälda krympte. Med tungt hjärta tvingades vi ställa in gåsablotet. Vi hoppas på att gåsen återvänder till nästa höst.


Jan Torsten Ahlstrand 1938–2020

Eva Kjerström Sjölin minns Jan Torsten Ahlstrand, som ledsagade sällskapets medlemmar på vandringar i såväl museer som på kyrkogårdar.

Jag nås av budet om Jan Torsten Ahlstrands bortgång någon dag efter hans död 16 december. Flera minnesord har sen dess publicerats och mycket har sagts om hans kunnighet, goda minne, engagemang och betydelse, både som chef för Skissernas museum, som författare och kulturdebattör. Han var en god berättare och konstciceron, med detaljkunskap som gav framställningen liv och precision. När jag började studera konst i Lund vårterminen 1967 var Jan Torsten redan en etablerad konstvetare. För mig känns det som om Jan Torsten alltid funnits i Lund och alltid skulle vara där. Jag delade några av hans passioner – modernismens konst och Berlin – och jag lärde mig något av honom, utöver det förväntade. Låt mig därför dela med mig av några minnen.

Jan Torsten Ahlstrands forskning om GAN var betydelsefull. Hans bok från 1985, GAN : Modernistpionjären från Lund, banade väg för erkännandet av Gösta Adrian-Nilsson som banbrytande svensk modernist. Det fick också oss på Kulturen att inse vilken konstskatt vi satt på, med många av GANs verk, målningar, skisser och arkivmaterial i samlingarna. Det var då jag först kom i kontakt med Jan Torsten. När jag sen 1990 skulle göra en stor retrospektiv utställning om silversmeden Wiwen Nilsson, och samarbetade med Kersti Holmquist inför den stora biografin, var Jan Torsten generös med sin kunskap om relationerna mellan Wiwen Nilsson och GAN. 1997 fick jag möjlighet att utveckla dessa två lundakonstnärers betydelse för introduktionen av modernismen i Sverige i en ny basutställning, Modernismen. Jan Torstens forskning om GAN var då givetvis en viktig källa för mig att tillgå, liksom hans kunskap om såväl film som teater från tiden.

Men ytterligare ett steg skulle vi ta på denna väg kring modernismens konst. Inför Kulturbro 2000, det stora samarbetet mellan Skåne och Danmark i samband med invigningen av Öresundsbron, kom Jan Torsten med en idé – att rekonstruera den konstutställning som 1915 ägde rum på Galerie der Sturm i Berlin, Schwedische Expressionisten. Den öppnade 25 april 1915 med verk av Gösta Adrian-Nilsson, Isaac Grünewald, Sigrid Hjertén, Einar Jolin och Edward Hald. Idén var en intressant utvidgning av utställningen Modernismen och Kulturen sa ja till ett samarbete som också omfattade Berlin och Sturmkonstnärernas verk. Skissernas museum var under ombyggnad och stängt och utställningen skulle äga rum på Kulturen med undertecknad som huvudansvarig. Jag trodde då att jag kände Jan Torsten – kunnig, envis, underhållande, lite fyrkantig och mycket självmedveten. Plötsligt visade han nya, överraskande sidor.

Vi gjorde flera planeringsresor till Berlin, för att träffa vår samarbetspartner. Tiden var knapp. Budgeten väldigt stram. Vi reste billigt, med tåg och båt. Jan Torsten hoppade på tåget på Malmö Central en minut innan avgång, sin vana trogen. Han njöt av stunden, av att resa med tåg, att vara på väg till kontinenten. En enkel måltid och ett glas vin på båten var en fest och luften var full av förväntan. Där och då lärde han mig något som jag tappat bort – att vara närvarande i stunden, att det som man lätt uppfattar som besvärligt, som något man bara skall ta sig igenom, egentligen är något fantastiskt. Jag ser framför mig Jan Torsten sittande i hotell Berlin Berlins frukostmatsal, lugnt bläddrande i Tagesspiegel och andra tyska morgontidningar. Han njöt av att vara i Berlin, i storstaden som GAN älskade, han njöt av nuet, av att uppleva platsen, både i nuet och i historien – en svår konst som jag också försöker praktisera, inspirerad av honom.

Som väntat var Jan Torsten en kunnig och trevlig ciceron i Berlin, men också handlingskraftig. Vi ville se riksdagshuset med sin fantastiska kupol. Kön var väldigt lång och vi skulle inte hinna. Då kom Jan Torsten på att han hade en gammal presslegitimation. Jag fick spela hans fotograf och lånade hans kamera. Efter ett snabbt besök på rätt myndighet på Unter den Linden fick vi passersedel och kunde ta oss förbi kön. Jag tog ett foto av Jan Torsten stående på terrassen utanför kupolen, med hans kamera.

Vårt gemensamma projekt blev verklighet sommaren 2000 med vernissage först i Tyskland, sen på Kulturen. Men inte tillsammans med Berlinmuseet som inte fått ihop sin ekonomi och därför hoppade av när det i princip var för sent. En katastrof! I den stunden kände jag mig ensam. Men plötsligt satt Jan Torsten på en stol i mitt rum och vi kunde dela chocken. Alltså vill jag lägga lojalitet till hans dygder.

Jan Torsten Ahlstrand var en sann kosmopolit. När han vinkade av mig på Bahnhof Friedrichstrasse, vid nattåget till Malmö, skulle han själv nästa morgon ta tåget till Venedig för att se Biennalen, som han brukade. Berlin, Paris, Wien, Venedig var alla städer han kände väl och som han gjorde till en del av sin värld. En jordenruntresa förlängde perspektiven, även den inledd i absolut sista minuten.

Jan Torsten var realist, men också romantiker. Min bok 2018 om Hildur Sandberg, progressiv studentska i Lund vid 1900-talets början, överraskade honom. Han skrev till mig: ”Redan under studentåren i Lund, då jag blev medlem i Socialdemokratiska studentklubben, hörde jag talas om henne … Som Arbetarekommunens representant i kyrkogårdsutskottet är jag ombedd att hålla ett öga på Hildurs grav.” Från Paris skrev han 19 januari 2019 att han just sett den stora kubismutställningen på Centre Pompidou, att han läst min bok men är kritisk till ”din biografiska metod att blanda ihop ditt eget liv med Hildur Sandbergs! Tuus Jan Torsten”. Vi var inte alltid överens. Han ville inte revidera sin uppfattning om hennes död. Jag tror romantikern i honom ville ha kvar skimret av ovissheten, dramatiken och tragedin kring ett eventuellt självmord.

Jan Torsten dog plötsligt. Den oväntade döden lämnar många samtal oavslutade. I vår utkommer min bok Röster om Berlin. Jag sörjer så att jag inte kan få hans kommentarer. Säkert hade han haft en massa synpunkter. Säkert hade han funnit detaljer att opponera sig mot. Det är många med mig som saknar honom, hans engagemang, kunskap och diskussionslust. I familjens dödsannons i Sydsvenskan finns en dikt av Gunnar Ekelöf, ”Resenär”. Den är väl vald. Resenären beredd att ge sig iväg. Rummet som för alltid förändras när han lämnat.

Eva Kjerström Sjölin
tidigare förste antikvarie och enhetschef på Kulturen i Lund

2019

Julgransplundring

Tjugofem medlemmar och närstående deltog i plundringen den 26 januari på restaurang Valvet i Lund – länk till inbjudan (pdf). Under kvällen berättade Bengt Adlers om sin senaste utgivning under titeln "Hårdkokt och svårsmält".


Årsmöte

Årsmötet ägde rum den 12 april på Gamla Brogatan i Malmö. Omkring trettio medlemmar och medföljande deltog. Ny i styrelsen är Monica Braw, som efterträder Carla Wiberg på suppleantplatsen.

Såväl nyare som äldre verk presenterades av medlemmarna, däribland Eva Kjerström Sjölin om Sökandet efter Hildur och sanningen, en populärvetenskaplig essä om Hildur Sandberg.

Under kvällen utdelades Guilem Rodrigues da Silvas översättarstipendium till

Thomas Andersson

Stacks Image 275
för att ha lärt oss färdas på skönhetens väg, följande utströdda filosofiska smulor i ljuset vi inte ser, utbristande ”Det här förändrar allt!” Våra minnen av en misslyckad början tonar bort i skuggbiblioteket där Shakespeares hemlighet drabbar den sista goda människan. Som bekant kan utslag av oro oförväget motas bort med huvudet före, och om konsten att resa ofrånkomligen medför insikten att döden väntar, är det likväl en tröst att ledsagas av en översättare som vet att göra det enda rätta och förmår förändra livet, en natt i taget.

Motiveringen kan verka något dunkel, men dimman lättar något när man upptäcker de insprängda boktitlarna från stipendiatens verklista. Tack till Boo Cassel för idé och formuleringskonst!


Idékläckarmöte

Skånes Författarsällskap bjuder in till ett samtal om framtiden.

Styrelsen anser att sällskapet, utöver de traditionella medlemsmötena, bör få till stånd en utåtriktad, kontinuerlig programverksamhet med hög kvalitet och med inriktning på litteratur. Det kan förslagsvis handla om samtal och uppläsningar med inbjudna författare, samtal och diskussioner om intressanta teman, kanske också utbildningar inom det litterära fältet. Vi vill också vara öppna för samarbete med andra grupperingar.

Allt detta vill vi diskutera med dig. Vad vill du göra med Skånes Författarsällskap? Vad vill du att sällskapet ska göra för dig? Varmt välkommen till idékläckarsurr!

Tid: torsdag den 5 december kl. 18
Plats: Poeten på hörnet, Södra Förstadsgatan 65 B, Malmö (nära station Triangeln)

Vi bjuder på dryck och lätt tilltugg. Ingen föranmälan, men det är viktigt att du kommer!

Efter samtalet har tre medlemmar möjlighet att presentera och/eller läsa ur sina senaste verk under 5–10 minuter vardera. Till detta behöver du anmäla dig till sällskapets sekreterare Hans Magnusson. Om fler än tre anmäler sig avgör lotten.

Idéerna

Sju medlemmar, varav fyra från styrelsen, medverkade i samtalet. Flera idéer framskymtade vid mötet, varav några var tidigare förslag från medlemmar:

 • Samarbete med andra organisationer, t.ex. Poeten på hörnet, ABF, eller med andra sällskap, t.ex. FC Syd, Danskt-Svenskt Författarsällskap, Litteraturens vänner.
 • Hur gör andra sällskap?
 • Resor till platser med litterär anknytning.
 • Ge ut en antologi med ny skånsk dikt.
 • Bidrag från offentliga och privata mecenater gör det möjligt att bjuda in föredragshållare (inklusive författare!).
 • Temakväll med och om invandrarförfattare, inklusive andra och tredje generationen.
 • Silent Reading Party – det ultimata antisociala evenemanget: inga samtal, inga skämt, bara en massa schhhh … I gengäld har du möjlighet att gå hem halvpackad.
 • Översättaren som interpret: en översättare i samtal med en cellist eller pianist.
 • Samtalskvällar där två medlemmar samtalar kring ett tema med efterföljande diskussion.

2018

Medlemsbrev januari

Årets första medlemsbrev innehåller bland annat inbjudan till julgransplundringen (2 februari i Lund), information om läsning av kärleksdikter (14 februari i Malmö), lite om vårens planer samt påminnelse om medlemsavgiften. Kursen Att synas utåt (4 mars i Växjö) anordnas i samarbete med Smålands Författarsällskap.

Medlemsbrev januari 2018 (pdf)

Glöm inte att anmäla dig till ovanstående! Sista anmälningsdagar:
 • 21 januari (Att synas utåt)
 • 28 januari (julgransplundring)

Varmt välkommen! Hoppas vi ses!

Julgransplundring

En snöig afton den 2 februari på Kulturkrogen i Lund församlades 23 författare och översättare, hungriga på såväl andligt som timligt. Nya medlemmarna Stina Larsson och Peter Ahlqvist samt återinträdda Tuija Nieminen Kristofersson presenterade sig, och kvällen förlopp med samtal, diktläsning och sånger till vinets lov.

Alla hjärtans dag med diktläsning och tävling

På Valentindagen 14 februari var det kärleksdikter som gällde hos Poeten på hörnet i Malmö. Från sällskapet deltog poeterna Karin Lentz och Guilem Rodrigues da Silva med sina bästa kärleksdikter.♥ ♥

Karin och Guilem

Därefter var det fritt fram för kärleks-slam. Katarina Mazetti lotsade med säker hand de fjorton anmälda och oanmälda deltagarna. Första pris (1000 kr) gick till Ester (missade efternamnet), andra till Birk Andersson (choklad) och tredje till Erik Pousette (också choklad).

De tre Malmömusikerna Maria Andrejić Bengtsson, Emelie Ekberg och Sanna Martin framförde smäktande kärleksmusik för poeter och publik.

Ett samarrangemang mellan Mazettis blandning och Skånes Författarsällskap.


Årsmöte och stipendieutdelning

Fredagen den 13 april samlade sig 24 medlemmar och gäster till årsmöte på restaurang Översten i Malmö. Trots den ominösa dagen gick nästan allt enligt planerna.

Styrelsen fick en ny medlem, översättaren Carla Wiberg. Även valberedningen fick nytillskott i form av författaren Trygve Bång. Tack till Stintan Relander för mångårig och trogen tjänst i styrelsen samt till Jan Torsten Ahlstrand för insatser i valnämnden.

Under kvällen skulle Guilem Rodrigues da Silvas stipendium ha delats ut till en förtjänt översättare, men stipendiaten hade fått oväntat förhinder. Utdelningen kommer därför att ske senare under året.

Årsmöte 2018

Mötesordförande Kaeth Gardestedt och mötessekreterare Heddi Böckman hade fin utsikt över såväl medlemmar som Malmö. Klicka för större bild!


Vandring på kyrkogårdar

Stacks Image 29
Lördagen den 27 oktober var vädret inte på bästa humör när en liten och tapper skara samlades utanför Klosterkyrkan. Trots höstregnet blev det en uppskattad visning av kyrkan och dess kyrkogård, följt av lunch på Saluhallen och avslutande vandring på Östra kyrkogården, allt under ledning av den mångkunnige Jan Torsten Ahlstrand.

Höstens medlemsbrev

Senaste medlemsbrevet kan hämtas här: [länk] (öppnas i nytt fönster)
Viktiga datum:
 • 25 oktober: Sista anmälningsdag till kyrkogårdsvandring
 • 27 oktober: Kyrkogårdsvandring i Lund
 • 2 november: Sista anmälningsdag till gåsmiddag
 • 9 november: Gåsmiddag
 • 1 december: Författare skingrar mörkret

Gäss och människor

Den 9 november flockades 21 medlemmar och anhöriga i lilla intima Separaten på Rådhuskällaren i Malmö. Stämningen var god, gåsen likaså.

Under kvällen utdelades Guilem Rodrigues da Silvas översättarstipendium.
Stacks Image 209

Jitka Zamrazilova-Jakmyr

tilldelas Guilem Rodrigues da Silvas översättarstipendium år 2018

för att till svenska läsare ha förmedlat turkiska författarskap: från 1600-talsskalden Karacaoğlan till 1900-talspoeter som Osman Türkay, Özkan Mert och Yüksel Peker.


Författare skingrar mörkret

Stacks Image 234
Den 1 december var det dags för den årliga bokpresentationen i samarbete med Författarcentrum Syd och Lunds stadsbibliotek. Inför en välbesatt atriumgård presenterade tio författare och en översättare sina senaste böcker. Publiken fick också tillfälle att samtala med författarna och att köpa böcker.

2017

Julgransplundring

Julgransplundring 2017

Fredagen den 3 februari inföll den märkliga begivenhet som Skånes Författarsällskap envisas med att kalla för »julgransplundring« och alla andra för »middag i angenämt sällskap«. Lokalen var Kulturkrogen i Lund, där vi satt i eget rum och där krögaren Michel och hans personal gjorde sitt yttersta för att få oss att trivas.


Årsmötet

Till den goda stämningen vid årsmötet den 7 april på Översten i Malmö bidrog 32 författare, översättare och medföljande gäster. I styrelsen invaldes Ida Andersen och Goy Persson efter avgående Jenny Berthelius och Viveka Cash.

Årsmötet godkände också förslaget om höjd medlemsavgift från och med 2018. Vidare slopades samborabatten, så att avgiften kommer att bli densamma för alla medlemmar.

Fristadsförfattare
i Lund

Vid årsmötet undertecknade 29 medlemmar en uppmaning till Lunds kommun om att sluta förhala genomförandet av beslutet om fristadsförfattare. Sydsvenskan nappade och resultatet blev notiser i papperstidningen och på nätet den 11 april: Författare kräver att Lund agerar i fristadsfrågan.

Till Lunds kommun

Vi, författare och översättare, som i dag samlats till årsmöte i Skånes Författarsällskap, vädjar till Lunds kommun att snarast verkställa det beslut om fristadsförfattare som fattades i kommunfullmäktige i augusti 2015.

Flera svenska städer har sedan länge tagit emot fristadsförfattare, Stockholm och Göteborg redan från 1996 respektive 1998. Bland de tjugotvå svenska städer och regioner som för närvarande är medlemmar av det internationella nätverket International Cities of Refuge Network (ICORN) finns kulturstäder som Uppsala, Växjö, Sigtuna och Umeå. Staden där vi undertecknar detta dokument, Malmö, har sedan 2010 tagit emot fyra fristads
-författare och gett var och en av dem skydd i två år.

Att ta emot fristadsförfattare är en viktig symbolisk, moralisk och humanitär gärning som gagnar yttrandefriheten, och en kulturstad som Lund borde vara föregångare på detta område. Låt inte byråkratiska teknikaliteter bidra till att genomförandet förhalas!

Malmö den 7 april 2017
[underskrifter]

Litterär kyrkogårdsvandring – INSTÄLLD

Lördag den 27 maj skulle vi ha träffats utanför Klosterkyrkan i Lund för att under ledning av vår medlem, konstvetaren Jan Torsten Ahlstrand, beskåda två av Lunds kyrkogårdar.

Dessvärre måste vandringen ställas in pga. för få anmälda. Kanske gör vi ett nytt försök till hösten.

Jubileumsboken

Jubelboken med anledning av sällskapets femtioåriga tillvaro här på jorden har kommit från tryckeriet. Hämta ditt exemplar vid nästa medlemsmöte eller beställ genom att sätta in 35 SEK på sällskapets plus- eller bankgiro. Glöm inte att skriva ditt namn!

Skånes Författarsällskap 50 år, red. Christer Classon. [Lund]: Skånes författarsällskap, 2017. - 44 s. : ill. ; 18 cm.
Stacks Image 72

Gåsmiddag – INSTÄLLD

På grund av för få anmälningar måste vi för första gången i sällskapets historia ställa in den årliga gåsmiddagen som var planerad till den 10 november på Hurva gästis. Vi återkommer nästa höst!

100 år och 50 uppläsningar

Författarcentrum och Skånes Författarsällskap firar gemensamt 50-årsjubileum med 50 uppläsningar. Firandet inleddes med 23 uppläsningar på Poeten på hörnet 13 september och avrundades i Lund 19 december.

Evenemanget blev fullbokat på rekordtid. Även på eftersitsen på Bishop’s Arms tvärs över gatan blev det fullt hus.

Tack till Lunds stadsbibliotek för att vi fick låna Atriumgården och för hjälp med stolar och teknik!

2016

JulgransplundringDen 22 januari ägde sällskapets årliga julgransplundring rum på Kulturkrogen i Lund. Temat för kvällen var poesi. Kvällen inleddes av vår nyaste medlem, Antonio Alonso, som var särskilt inbjuden i rollen som poetisk inspiratör.

Bland de tjugoåtta medlemmar som mötte upp läste Rada Sverin, Eva Ström, Karin Lentz, Lisbeth Grönlund, Peter Winai, Maj Ye Wang och Guilem Rodrigues da Silva egna och andras dikter. Karin presenterade också Säg ett ord så kommer vi – en egen teaterhistoria av Ulf Gran, som själv inte hade möjlighet att medverka.
Stacks Image 92

Antonio inspirerar.


Årsmöte

Det är vår, den tid när föreningarnas årsmöten står som spön i backen. För Skånes Författarsällskaps del ägde detta rum fredagen den 8 april, då ett trettiotal medlemmar och gäster träffades på restaurang Översten, belägen högst upp i Kronprinsen i Malmö.

Styrelsen och övriga förtroendevalda omvaldes och fick därmed oförändrad sammansättning. Under kvällen utdelades Guilem Rodrigues da Silvas stipendium (se nedan). Kring borden utspann sig många goda samtal, och med hjälp av en liten bokutställning hittade de närvarande författarnas och översättarnas senaste alster nya läsare.
Stacks Image 102
Ing-Britt Björklund och Ulla Ekblad-Forsgren valdes till mötessekreterare resp. mötesordförande och höll ordning på församlingen.

Översättarstipendiet till Nille Lindgren

Stacks Image 107
Vid årsmötet tillkännagavs att Guilem Rodrigues da Silvas översättarstipendium för år 2016 tilldelats Nille Lindgren, Simrishamn.

Motiveringen löd:

En ogrumlad blick i tidens larm, ett vaksamt öra i synvillornas sfär: sensibelt förnuft och rådklok känsla har varit Nille Lindgrens signum när han utmanat hårtslående stilister som Richard Ford och filosofiska pedagoger som Alain de Botton och gjort dem till svensk litteratur som inte kommer att glömmas.

Stipendiaten har bland annat översatt John Irving, Douglas Adams, Joseph Heller, Joyce Carol Oates, Colm Tóibín, Michael Ondaatje och Richard Ford. Stipendiet, som består av en penningsumma och ett diplom, överlämnades till Nille Lindgren av donator Guilem Rodrigues da Silva. Därpå tackade Nille med en betraktelse över sitt liv som översättare, som resulterat i åtskilliga hyllmeter egna översättningar.

Gåsmöte

Fredagen den 22 november trotsade tjugotalet medlemmar höstdunklet och begav sig till Hurva gästgivaregård för att avnjuta en av de bästa gåsmiddagar som finns att uppbringa i Skåne. Efter gåsen talade Maria Küchen bland annat om sin senaste bok Att flyga under titeln »Att sjunka i djupet och lyfta i skyn – om flygplan och manetgudinnor, dikt och essäistik«.
Stacks Image 116
Maria med flygboken.

2015

Je suis Charlie
På flera håll i världen hör våld till vardagen och når oss ofta bara som notiser i nyhetsflödet. Med gårdagens dödsskjutningar på Charlie Hebdo i Paris kom våldet med ens mycket nära. En värld där svärdet är mäktigare än pennan är inte en värld där jag vill leva. Idéer och ideologier ska bekämpas med ord, inte med vapen.

Thomas Grundberg, ordförande
8 januari 2015

Julgransplundring
Årets julgransplundring ägde rum på Kulturkrogen i Lund den 23 januari. Drygt tjugo medlemmar och medföljande glammade i det glada sällskapet. Lisbeth Grönlund tog tillfället i akt att berätta om en ny bokidé.

Årsmöte
Den 24 april ägde årsmötet rum på restaurang Översten, Malmö. 23 medlemmar och medföljande glammade och umgicks på hög nivå.

Årsmötet följde valberedningens förslag, vilket innebar omval av sittande styrelse.

Under kvällen tillkännagavs att Guilem Rodrigues da Silvas översättarstipendium för år 2015 hade tilldelats Ulla Ekblad-Forsgren. Vidare berättade några medlemmar om sin senaste utgivning och läste ur sina verk.

Stacks Image 137
Översättarstipendium till Ulla Ekblad-Forsgren
Årets mottagare av Guilem Rodrigues da Silvas översättarstipendium är Ulla Ekblad-Forsgren, Berlin.

Motiveringen lyder: När en mening söker sin like är en vägledare som inte snavar i spåret av nöden. Med en exakthet som låter ana det universella har Ulla Ekblad-Forsgren i stil och syntax återskapat författare som Friederike Mayröcker och Marcel Beyer och öppnat porten till det område där källspråk och målspråk förenas.

Eftersom stipendiaten inte hade möjlighet att närvara vid årsmötet kommer stipendiet, som består av en penningsumma och ett diplom, att överlämnas vid gåsmiddagen hösten 2015.

Gåsmiddag
Den 14 november begick sällskapet den årliga gåsmiddagen på Kulturkrogen i Lund.

Under kvällen överlämnades Guilem Rodrigues da Silvas översättarstipendium till Ulla Ekblad-Forsgren, som tackade med ett intressant och kärnfullt anförande på temat översättning.

2014

Julgransplundring
Året har snurrat ytterligare ett varv och den 24 januari var det dags för årets julgransplundring på Kulturkrogen i Lund.

Berlin
Den 11–14 april gav sig tjugosex medlemmar i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap och Skånes författarsällskap ut på upptäcktsfärd i det litterära Berlin. Syftet med resan var att knyta kontakter med tyska författare och översättare och att förbereda ett tyskt återbesök i Sverige våren 2015.

Årsmöte
Den 26 april samlades vi till årsmöte på Översten i Malmö, en restaurang för vilken flera medlemmar uttryckt sin uppskattning och där såväl mat som belägenhet är på topp.

Christer Classon avtackades för lång och hängiven tjänst i styrelsen. Till ny styrelseledamot valdes Miguel Gabard. Övriga ledamöter omvaldes.

Ordboksbesök
Fredag den 28 november gick sällskapets medlemmar på rundvandring i Svenska Akademiens ordboksredaktion.
Stacks Image 164

Gåsmiddag
Fredag den 7 november fylkades nitton medlemmar och medföljande gäster till fyrarätters gåsmiddag på Staffanstorps gästis.

Under kvällen utdelades Guilem Rodrigues da Silvas översättarstipendium till Bengt Samuelson »som med oavlåtlig intensitet i fraser och formuleringar och blodfull syntaktisk känslighet i verk av författare som Bulgakov och Dostojevskij visat att översättning inte bara är ett hantverk som befrämjar kommunikation, utan även en skön konst som förmedlar kunskap genom njutning«.
Stacks Image 172

Pristagaren tackade för priset och
försummade inte att prisa gåsen.


2013

Julgransplundring
Fredag 25 januari inträffade sällskapets årliga julgransplundring. Drygt trettio medlemmar fyllde två rum på Gräddhyllan i Lund.

Stämningsbild från ett av rummen vid julgransplundringen.

Årsmöte
Med den svindlande utsikten över Malmö och Öresund som bakgrund ägde årsmötet rum den 26 april på restaurang Översten. Trettio medlemmar och fyra medföljande gäster mötte upp.

Sedan styrelsen fått förnyat förtroende för ytterligare ett verksamhetsår, delades Guilem Rodrigues da Silvas översättarstipendium ut till Jan Erik Bornlid »för att med virtuos och följsam hand ha överfört det snåriga och svåra hos Thomas Bernhard och det sakligt torra hos Friedrich Christian Delius till en ordmusik som utstrålar ren språkglädje«.

Efter middagen berättade Monica Braw om sin nya bok Kvinnor i Japan under tusen år: nio porträtt och gav åhörarna smakprov på tre av porträtten.

bild: Monica Braw
Monica Braw i blå timmen

Gåsmiddag
Årets gåsmiddag utspelade sig torsdag 7 november på Hurva gästis, som senast hugnades av sällskapet i förfjol. Flertalet medlemmar uppskattade då som nu gästgivarmiljön och de generösa portionerna.

I år berättade Oline Stig om böcker, litteraturhus och livet.

Oline Stig vid gåsbordet

Stacks Image 193
Ryskt avantgarde
Den 14 december besökte tretton medlemmar och medföljande gäster utställningen »Ryskt avantgarde« på Moderna museet i Malmö. Den välkände konstkritikern, författaren, museichefen med mera Jan Torsten Ahlstrand guidade oss genom en av konsthistoriens spännande epoker. Efteråt blev det gemensam ätning på restaurang Casa Mia.

2012


Julgransplundring
Lördag den 28 januari träffades sällskapets medlemmar för julgransplundring på La Couronne.
Årsmöte
Sällskapets årsmöte utspelade sig fredag den 21 april på restaurang La Couronne i Malmö.

Ny styrelse
Till ny ordförande efter Guilem Rodrigues da Silva valdes Thomas Grundberg. Jenny Berthelius, Christer Classon, Karin Lentz, Hans Magnusson, Ann-Christine Relander och Guilem Rodrigues da Silva omvaldes som ordinarie styrelsemedlemmar. Viveka Cash invaldes som suppleant.

Hedersamma utnämningar
Ett enhälligt årsmöte utnämnde Guilem till hedersordförande. Vidare utnämndes Jon Milos och Carl Magnus von Seth till hedersmedlemmar.


Guilem tar emot diplomet av Thomas. I förgrunden skymtar mötesordföranden Rolf Ejvegård. Mobilfoto: Hans Magnusson.d

Översättarstipendiet
Årets mottagare av Guilem Rodrigues da Silvas översättarstipendium var Carla Wiberg. Motiveringen löd:

För en oförliknelig ymnighet av översättningar, främst från engelska, som upphäver skillnaden mellan språkets himmel och verklighetens hav i bland annat Patrick O’Brians historiska sjöromaner, Lynda La Plantes rafflande deckare och Peter Mayles humoristiska Provenceskildringar.


Thomas läser motiveringen för en glatt överraskad Carla. Till höger väntar Guilem med kuvert i hand. Mobilfoto: Hans Magnusson.

Presentationer
Miguel Gabard, Ljubomir Devic, Majken Lindström, Rada Dobriyanova Sverin och Bengt Böckman berättade om sina böcker. Heddi Böckman erinrade om den i fjol bortgångne styrelsemedlemmen Öjevind Lång.
Gåsmiddag
Den 10 november, på självaste mårtensafton, samlade sällskapet sig till gåsmiddag på Dalby gästis.

För underhållningen svarade (förutom vi själva) Heddi Böckman, som berättade om hemlig- och härligheter.
2011


Årsmöte
Årsmötet ägde rum den 6 maj 2011 på restaurang La Couronne i Malmö.

Ny styrelse
Guilem Rodrigues da Silva omvaldes som ordförande, medan Christer Classon, Jenny Berthelius, Hans Magnusson, Karin Lentz och Ann-Christine Relander omvaldes som ordinarie styrelsemedlemmar. Thomas Grundberg valdes till ordinarie ledamot efter Öjevind Lång. Lisbeth Saab invaldes som suppleant.

Översättarstipendiet
Guilem Rodrigues da Silvas översättarstipendium (utdelat av Skånes Författarsällskap) tilldelades Jens Nordenhök.


Hans Magnusson har delat ut diplomet till Jens Nordenhök (t.h.)

Historia
Jenny Berthelius berättade om sällskapets historia, bland annat om antologin »Bokskogen« som gavs ut 1979 av Författarcentrum Syd tillsammans med Skånes Författarsällskap med flera och i vilken 26 skånska författare (däribland både nuvarande och tidigare medlemmar) medverkade.
Gåsmiddag
Höstens begivenhet var gåsmiddagen den 11 november 2011 på Hurva gästgivaregård.

För en stunds mycket uppskattad underhållning under kvällen svarade författaren, översättaren och språkvetaren Ola Wikander.

Ola Wikander på gåsmiddagen
Ola Wikander i talartagen