Styrelse 2022/23


Thomas Grundberg, ordförande
Guilem Rodrigues da Silva, vice ordförande
Hans Magnusson, sekreterare
Miguel Gabard, kassör
Marie Berthelius
Karin Lentz
Goy Persson
Antonio Alonso, suppleant


Revisorer


Torkel Nilsson, ordinarie
Ingemar Johnn, suppleant


Valberedning


Ing-Britt Björklund, sammankallande