Styrelse 2018/19


Thomas Grundberg, ordförande
Guilem Rodrigues da Silva, vice ordförande
Hans Magnusson, sekreterare
Miguel Gabard, kassör
Ida Andersen
Karin Lentz
Goy Persson
Carla Wiberg, suppleant


Revisorer


Rolf Ejvegård, ordinarie
Heddi Böckman, suppleant


Valberedning


Conny Svenning, sammankallande
Viveka Rasmusson
Trygve Bång