Styrelse 2017/18


Thomas Grundberg, ordförande
Guilem Rodrigues da Silva, vice ordförande
Hans Magnusson, sekreterare
Miguel Gabard, kassör
Ida Andersen
Karin Lentz
Stintan Relander
Goy Persson, suppleant


Revisorer


Rolf Ejvegård, ordinarie
Heddi Böckman, suppleant


Valberedning


Conny Svenning, sammankallande
Viveka Rasmusson
Jan Torsten Ahlstrand