Medlemskap


Enligt stadgarna kan till medlem »väljas i Skåne bosatt, verksam eller på annat sätt anknuten författare/översättare som uppfyller invalskraven för medlemskap i Sveriges Författarförbund; inval av personer som ej uppfyller detta krav kan beslutas av årsmötet.«

Årsavgiften är för närvarande 250 kr för ensamstående och 400 kr för sammanboende. Från och med 2018 är avgiften 300 kr per person oavsett civilstånd.

Vill du bli medlem? Kontakta sällskapets sekreterare.