Medlemskap


Enligt stadgarna kan till medlem »väljas i Skåne bosatt, verksam eller på annat sätt anknuten författare/översättare som uppfyller invalskraven för medlemskap i Sveriges Författarförbund; inval av personer som ej uppfyller detta krav kan beslutas av årsmötet.«

Årsavgiften är 300 kr per person. Skånes författarsällskap har plusgiro 61 25 56-1 och bankgiro 5171-2610.

Vill du bli medlem? Kontakta sällskapets sekreterare.