2017

100 år och 50 uppläsningar

I år fyller också Författarcentrum femtio år. Tillsammans kan alltså våra båda föreningar fira hundraårsjubileum, vilket vi gör med kaffe och tårta till ackompanjemang av femtio uppläsningar.

Tid: onsdag 13 september från kl. 16
Plats: Poeten på hörnet, Södra Förstadsgatan 65, Malmö

Arrangemanget är öppet för allmänheten. Anmäl dig till ordföranden om du vill läsa upp!

Jubileumsboken

Jubelboken med anledning av sällskapets femtioåriga tillvaro här på jorden har nu kommit från tryckeriet. Hämta ditt exemplar vid nästa medlemsmöte eller beställ genom att sätta in 35 SEK på sällskapets plusgiro. Glöm inte att skriva ditt namn!

Skånes Författarsällskap 50 år, red. Christer Classon. [Lund]: Skånes författarsällskap, 2017. - 44 s. : ill. ; 18 cm.

Litterär kyrkogårdsvandring – INSTÄLLD

Lördag den 27 maj skulle vi ha träffats utanför Klosterkyrkan i Lund för att under ledning av vår medlem, konstvetaren Jan Torsten Ahlstrand, beskåda två av Lunds kyrkogårdar.

Dessvärre måste vandringen ställas in pga. för få anmälda. Kanske gör vi ett nytt försök till hösten.

Årsmötet

Till den goda stämningen vid årsmötet den 7 april på Översten i Malmö bidrog 32 författare, översättare och medföljande gäster. I styrelsen invaldes Ida Andersen och Goy Persson efter avgående Jenny Berthelius och Viveka Cash.

Årsmötet godkände också förslaget om höjd medlemsavgift från och med 2018. Vidare slopades samborabatten, så att avgiften kommer att bli densamma för alla medlemmar.

Fristadsförfattare
i Lund

Vid årsmötet undertecknade 29 medlemmar en uppmaning till Lunds kommun om att sluta förhala genomförandet av beslutet om fristadsförfattare. Sydsvenskan nappade och resultatet blev notiser i papperstidningen och på nätet den 11 april: Författare kräver att Lund agerar i fristadsfrågan.

Till Lunds kommun

Vi, författare och översättare, som i dag samlats till årsmöte i Skånes Författarsällskap, vädjar till Lunds kommun att snarast verkställa det beslut om fristadsförfattare som fattades i kommunfullmäktige i augusti 2015.

Flera svenska städer har sedan länge tagit emot fristadsförfattare, Stockholm och Göteborg redan från 1996 respektive 1998. Bland de tjugotvå svenska städer och regioner som för närvarande är medlemmar av det internationella nätverket International Cities of Refuge Network (ICORN) finns kulturstäder som Uppsala, Växjö, Sigtuna och Umeå. Staden där vi undertecknar detta dokument, Malmö, har sedan 2010 tagit emot fyra fristads
-författare och gett var och en av dem skydd i två år.

Att ta emot fristadsförfattare är en viktig symbolisk, moralisk och humanitär gärning som gagnar yttrandefriheten, och en kulturstad som Lund borde vara föregångare på detta område. Låt inte byråkratiska teknikaliteter bidra till att genomförandet förhalas!

Malmö den 7 april 2017
[underskrifter]